صندوق پیام ها ، پروفایل شخصی

چاپ

icon1 پس از فعال شدن عضویت شما در سامانه همپا و ورود شما کاربر محترم به این سیستم، می توانید پروفایل خودتان را مشاهده و یا  آن را ویرایش و اطلاعات کامل تری از خودتان وارد نمایید.صندوق پیام ها از دیگر امکانات موجود می باشد که برای ارسال پیامهای خصوصی بین شما و همپای شما مورد استفاده می باشد.

 


  
sideBar